За нас

 
Името BSport.bg

Името BSport (bsport.bg) e регистриранo по българското законодателство търговска марка. В дух на коректност и толерантност позволяваме на всеки, който иска да използва наша информация или публикации, да направи това свободно, при едно единствено изрично условие - да цитира източника като "BSport". Очакваме Интернет медиите, блоговете и всички уеб издания да спазват наложилият се в международен мащаб стандарт за коректност при цитиране на информация в уеб сайтове, като да поставят хипервръзка (link) към Bsport.bg, когато използват наши материали, части от публикации или каквото и да било новинарско съдържание.

Благодарим ви, че се интересувате от BSport.bg. Ще се радваме, ако направите медията ни начална страница на програмата, с която сърфирате в Интернет.